Първите резултати от обработката на молбите на кандидат-членовете в рамките на изложението в Плевен приключи. Към днешна дата КБП се състои от 297 члена и кандидат-члена от 26 области, 102 общини и 130 населени места. Има необработени молби по причина нечетлив почерк, данните от които ще ги уточняваме след позвъняване по телефона. Също така ежедневно започнаха да пристигат по пощата и писма с нови молби, така че бройката постепенно нараства. Членската маса на членуващите в КБП организации не е включена в тази статистика, тъй като все още не е набрана информация за техния списъчен състав.

Подготвя се и издаването на членски карти, които ще представляват PVC електронни карта с вграден в тях RFID чип. В чипа ще бъде записана идентификационна информация, която ще може да се чете от всеки един съвременен GSM, който поддържа NFC технологията. Тези карти ще могат да се използват като средство за бърза идентификация по време на общите събрания на конфедерацията. Също така на всяка една карта ще има отпечатана информация за притежателя, QR код и код за достъп (парола) до скритата част на WEB сайта на конфедерацията. Концепцията се обмисля в момента и ще бъде обсъдена на събрание на Управителния съвет.

Остави коментар