В Конфедерацията могат да членуват всички физически и юридически лица или пчеларски организации, които произвеждат мед и/или други пчелни продукти. Критерий за членство е наличието на един или повече регистрирани пчелини. Нерегистрирани пчеларски сдружения се приемат, ако в тях членуват пчелари с регистрирани пчелини.

Регистрацията на пчелини се удостоверява по Регистъра на пчелините на БАБХ или чрез копие от документ за регистрация. Това изискване е в уверение на това, че при решаване на проблеми в областта на пчеларството ще вземат участие и ще гласуват само реални пчелари, а не подставени лица.

Документите за членство се подават/изпращат на хартиен носител до седалището на конфедерацията или по електронен път.

Приемането на всеки кандидат се извършва с явно гласуване от членовете на Управителния съвет.

Физически лица

 • Заявление за членство
 • Анкетна карта
 • Доказателство, че притежава поне един регистриран пчелин, ако го няма в списъка с регистрираните пчелини на БАБХ.

Юридически лица

 • Заявление за членство 
 • Анкетна карта 
 • Протокол от ОС на правоимащия орган с решение за членство в КБП и упълномощен представител
 • Доказателство, че притежава поне един регистриран пчелин, ако го няма в списъка с регистрираните пчелини на БАБХ.

Сдружения

 • Заявление за членство
 • Анкетна карта
 • Протокол от ОС на правоимащия орган с решение за членство в КБП и упълномощен представител.
 • Валидно удостоверение за актуално състояние
 • Доказателство, че притежава поне един регистриран пчелин, ако го няма в списъка с регистрираните пчелини на БАБХ.