Конфедерация на българските пчелари (КБП) е сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, регистрирано с решение №83 от 17.12.2014 от Габровски Окръжен Съд.

Сдружението е доброволна организация със статут на Национален браншови пчеларски съюз, чиято мисия е обединение на всички пчелари и пчеларски организации в усилието за разрешаване на пчеларските проблеми и целенасочена съвместна работа, гарантираща бъдещето на пчеларството в България.

Конфедерацията запазва суверенитета на своите членове. Всяка една членуваща организация е напълно автономна и участва доброволно в конфедерацията с цел да изкаже своето мнение по определен проблем и да съдейства за изработване на общо становище, което да бъде представено пред МЗХ, ДФЗ, БАБХ и други държавни, национални и регионални институции.

Целта на сдружението е да подпомага формирането на държавна политика в областта на пчеларството, като организира, съгласува и изработва общи становища на членовете си по конкретни пчеларски проблеми, с които ефективно да противодейства на законодателната и изпълнителна власт.

Основната роля на конфедерацията е сътрудничество и координация на нейните членове, представителство на интересите на пчеларите, с акцент върху търговските и професионалните пчелари, както и съдействие за решаване на екологични проблеми в областта на пчеларството.

  • Конфедерацията е публична – гласуванията са явни и вотът на всеки член реално участва във формирането на крайния резултат.
  • Конфедерацията е демократична – предлага на всеки свой член равнопоставеност, правото да избира и да бъде избиран.

Реалните решения по пчеларските проблеми се вземат от самите пчелари.