На 28.07.2015 г. от 11 ч. в гр. Габрово се проведе втората поредна среща за обсъждане и изменения на проекта на Наредба 15, уреждаща начините за извършване на растителна защита и опазване на пчелите от отравяне. В срещата участваха организации от различни сектори, заинтересовани от опазване на пчелите и пчелните семейства. От страна на пчеларите присъстваха представители на „Конфедерация на Българските Пчелари” (КБП), „Българска пчеларска развъдна асоциация” (БПРА), „Федерация на българските пчелари” (ФБП), „Клуб на пчеларите №1”, сдружение „Акация”, „Съюз на българските пчелари” (СБП), както и представители на „Национална асоциация на зърнопроизводителите” (НАЗ), „Асоциация за растителнозащитна индустрия в България” (АРИБ) и представители на селскостопанската авиация.

Срещата протече в дух на добронамереност от страна на всички участници и готовност за взаимно споразумение, с цел хармонизиране на всички законови разпоредби и създаването на Наредба, действително работеща в полза на пчелите и тяхното опазване. Разискваха се възможности за използване на препарати за растителна защита, щадящи пчелите, проблеми свързани с вземането на проби и извършването на анализи, доказващи наличието на отравяне, изграждане на акредитирана лаборатория в България и т.н.

Участниците приветстваха идеята за въвеждане на компютърна система, с помощта на която пчеларите ще бъдат автоматично уведомявани чрез E-Mail и/или SMS за предстоящи третирания от страна на зърнопроизводителите с препарати за растителна защита.

За окончателно вземане на работещо решение по редица спорни въпроси ще се проведе нова среща с участието на експерти от различни области.

Остави коментар