Във връзка с публичното обсъждане на Проектa за изменение и допълнение на Наредба №3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър за администриране и контрол, постъпи становище за негативните последици от въвеждането на някои от предвидените законови норми върху земеделския сектор. Конфедерация на българските пчелари, заедно с Българска асоциация Биопродукти, Българска асоциация на фермерите, Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция, Асоциация на индустриалното свиневъдство в България, Асоциация за семена и посадъчен материал, Съюз на птицевъдите, Съюз на животновъдите и още десетки браншови и неправителствени организации от земеделския сектор, подкрепиха общото становище по проекта за изменение на Наредба №3, с цел облекчаване на административната тежест за земеделските стопани и създаване на работна група за постигане на по-добра и ефективна нормативна уредба.На среща, състояла се на 18 февруари 2015 г., представители на Фондация за околна среда и земеделие представиха становището на министър Танева, като защитиха предложението за оттегляне и преработване на проекта с основанията, посочени в становището.След като министър Танева изслуша аргументите и ги съгласува със свои подчинени, тя декларира волята си, че проектът за изменение на Наредба 3 ще бъде оттеглен и преработен впоследствие, с участието на активните земеделски организации. Важно е да се отбележи, че това изменение не е необходимо за стартиране на кампанията за директни плащания на площ и засега остава да действа старият вариант на Наредба 3.

Остави коментар