Dear friends,

During our participation in the beekeeping fair in Pleven, more than 285 applications were submitted, including applications by legal entities and associations. Hundreds of other beekeepers undertook the commitment to fill in the membership documents and send them via courier.

Soon, there will be a meeting of the Board of Directors, where all applications of the applicant members will be reviewed. Those who meet the membership requirements under the Statute will be notified in person about their membership in the Confederation of Bulgarian Beekeepers.

Thank you for your support. We are stronger together!

Yours sincerely, Confederation of Bulgarian Beekeepers

Pictures from the event:

Download pictures with high resolution: Download

 

Остави коментар

Здравейте Приятели,

През дните ни на участие в пчеларското изложение в Плевен бяха подадени повече от 285 заявления, включително от юридически лица и сдружения. Стотици други пчелари поеха ангажимент да попълнят документите за членство и да ги изпратят по куриер.

В най-кратък срок ще бъде свикано заседание на Управителния съвет, на което ще бъдат разгледани всички молби на кандидат-членовете. Тези които отговарят на изискванията за членство съгласно Устава ще бъдат уведомени лично за членството си в Конфедерация на Българските Пчелари.

Благодарим за подкрепата. Заедно сме по-силни!

С Уважение: Конфедерация на Българските пчелари

Снимки от събитието

Изтеглете снимките с висока резолюция: изтегли

 

Остави коментар