ПРИЗИВ – ОБРЪЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ПЧЕЛАРИ,

Всяка години ние пчеларите понасяме големи загуби от отравяне на пчелите ни с продукти за растителна защита (ПРЗ), накратко – с пестициди. Особено тежко е положението през 2016г.

Не ни стига, че част от фермерите пръскат когато и както им дойде, без да се съобразяват с нормативната уредба и тровят безнаказано пчелите, а и тези, които спазват нормативите, също нанасят вреди на пчелите. Просто действащата нормативната уредба е такава, че не осигурява защита на пчелите от отравяне, а пчеларите – от големи загуби.

През 2016г. това се оказа недостатъчно зло за пчеларството и за да бъде трагедията пълна, държавата (МЗХ) се включи активно в тровенето на пчелите чрез хаотичното пръскане срещу комарите, преносители на нодуларния дерматит по кравите. БАБХ пък разреши за 2016г. „ограничена” употреба на неоникотиноиди.

Какви са загубите от използването на пестициди за страната – това никой не знае. МЗХ ежегодно събира някаква статистическа информация за пчеларството, но тя е непълна, а това значи и неточна. Изглежда държавата не желае да се знае какви са годишните поражения за пчеларството от масовото използване на пестициди.

Явно, за да знаем истината, ние пчеларите трябва да се вземем в ръце и сами ежегодно да събираме, обработваме и обобщаваме информация за щетите, които нанася на пчеларството използването на пестициди в селското стопанство.

Въоръжени с истинската информация ще можем да поставим остро проблемите с отравянето на пчелите пред МЗХ и аргументирано ще настояваме за вземането на всички необходими мерки за опазване на основните опрашители в природата – пчелите.

За целта Конфедерацията на българските пчелари (КБП), съвместно с редакцията на Пчеларски вестник сме подготвили един образец за набиране на информация за отравянето на пчелите с пестициди, наречен „АНКЕТНА КАРТА ЗА ОТРОВЕНИ ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА ПРЕЗ 20…. г.”. Образеца може да се изтегли от: http://www.kbp.bg   и от   http://pchelari.com/forum  ; За справки : 066/817 403.

УВАЖАЕМИ ПЧЕЛАРИ,

Обръщаме се с настоятелно предложение към всеки от Вас, ако имате загуби причинени от пестициди, да попълвате отделна анкетна карта за всеки свой пчелин с достоверна информация за всички видове понесени загуби. Бъдете активни – информирайте ни за понесените от Вас загуби. Само така ще можем да защитим интересите ви пред МЗХ и пред земеделските стопани (фермерите).

Молим за изминалия период на 2016г., с дати, дори по памет, да ни изпратите в кратък срок попълнени анкетни карти за отровените Ви пчели. Съобщете и на Ваши колеги пчелари да направят същото.

Попълнените анкетни карти изпращайте в електронен вид или на хартия на посочените на формуляра адреси. За всяко увреждане на пчелите ви попълвайте отделна анкетна карта.

Данните ще се събират, обобщават и обработват от КБП. Обобщените резултати периодично ще се публикуват на http://www.kbp.bg , на  http://pchelari.com/forum и в пчеларските вестници, а след края на годината ще се изготвя обобщена справка за нанесените вреди на пчеларството през цялата година.

Ще приемем с благодарност всички Ваши предложения за усъвършенства на образеца на анкетната карта. Нека започнем в предлагания му вид, а впоследствие ще го подобряваме.

ПРИЛОЖЕНИЕ: „АНКЕТНА КАРТА ЗА ОТРОВЕНИ ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА ПРЕЗ 20…. г.” – обр.1.