Управителният съвет на Конфедерация на българските пчелари, на основание чл. 13 – 14 от Устава и Решение от заседание на УС на КБП, състояло се на 30.10.2020 г., свиква Годишно отчетно-изборно общо събрание на КБП, което ще се проведе на 09.01.2021 г. (събота), от 9:00 часа, в гр. Габрово, ул. „Емануил Манолов” №14, зала „Габрово” на хотелски комплекс „Балкан”.

За повече информация, моля изтеглете поканата: Покана OС на КБП