0
Физически лица
0
Юридически лица
0
Сдружения
0
Заявления за членство

Конфедерация на българските пчелари

Обединението прави силата!

КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПЧЕЛАРИ е национална представителна организация, чиято мисия е защита на общите интереси на пчеларите и пчеларските сдружения, както и обединяване на техните усилия за целенасочена съвместна дейност в посока подобряване на състоянието на българското пчеларство.

https://cbb.bg/cbb.bg/wp-content/uploads/2016/07/PRIZIV-2016-07.pdf На вниманието на пчеларите! Конфедерация на Българските Пчелари събира данни за отровени пчелни семейства. В случай, че сте засегнати от масов подмор, отровени или изчезнали пчелни семейства, моля попълнете ПРИЛОЖЕНАТА АНКЕТНА КАРТА и я изпратете съгласно инструкциите. Можете да изтеглите и разпространявате нашия ПРИЗИВ-ОБРЪЩЕНИЕ ×

Цели на конфедерацията

Цели на конфедерацията

Целите на КБП са свързани с реализирането на нови и силни идеи за решаване на проблемите в пчеларския бранш.

Кой може да членува в КБП

Кой може да членува в КБП

В КБП могат да членуват всички физически и юридически лица, пчеларски фирми, пчеларски кооперации и организации.

Ползи от членството в КБП

Ползи от членството в КБП

Присъединявайки се към конфедерацията, вие ставате част от общност, фокусирана върху успешното развитие на пчеларството.


Знаете ли, че

Знаете ли, че Закона за пчеларството е създаден през 2003-та година и от тогава до сега в него са направени 9 промени? Всяка една промяна е все по-лоша и по-рестриктивна по отношение на целокупното българско пчеларство.

Знаете ли, че Закона за пчеларството противоречи на много европейски директиви и регламенти, както и на Договора за присъединяване към Евросъюза, но въпреки това продължава да е действуващ нормативен акт, както и продължава да се влошава все повече и повече?

Знаете ли, че още през 2003 г. на Българския Пчелар му е отнето свещеното право на избор на пчелни майки и свещенното право да произвежда и продава излишните си отводки?

Знаете ли, че почти всичко лошо, което ви се случва в пчеларството, е плод на задкулисните игри само на 3-4 човека?

Знаете ли, че законите и наредбите в областа на пчеларството си ги измислят в своя полза и прилагат в своя полза само няколко човека, и всичкото това е против интересите на всичките останали пчелари?

Знаете ли, че такова рестриктивно пчеларско законодателство и такова унизително отношение към пчеларите има само и единствено в България, и никъде другаде?

Присъединете се към нас!

Ако желаете да се регистрирате в КБП, моля изтеглете, попълнете и ни изпратете комплекта документи за регистрация. Документите са разделени в три направления: физически лица, юридически лица и пчеларски организации.